[Danh Kiếm Thiên Hạ - Mùa 2] Phần Thưởng

23-11-22

Quý Lãng Khách thần mến,

Khi các Chiến đội tham gia tranh tài DANH KIẾM THIÊN HẠ - Mùa 2, các Chiến đội không chỉ phô diễn những kỹ năng pk đánh trận, tinh thần đội nhóm và đặc biệt là xưng vương mùa đầu tiên. Ngoài những điều hấp dẫn trên, các Chiến đội có cơ hội nhận thêm phần thưởng tiền mặt, kỷ niệm chương và rất nhiều bảo vật vô cùng giá trị.

Phần Thưởng QUÁN QUÂN DANH KIẾM THIÊN HẠ

Giải Thưởng TOP 1
VNĐ 20,000,000
Nguyên Bảo 15,000
Kỷ Niệm Chương 01 cái
Danh Hiệu - Vô Song Tuyệt Kiếm 60 ngày
Khung Avatar "Danh Kiếm Thiên Hạ" 60 ngày
Thú Cưỡi - Thiên Kim Cầu Vĩnh Viễn
Hộp Bí Kíp - Cực 01 cái
Đông Vực Huyền Thiết (không khóa) 01 cái

Phần Thưởng TOP 2

Giải Thưởng TOP 2
VNĐ 10,000,000
Nguyên Bảo 8,888
Kỷ Niệm Chương 01 cái
Danh Hiệu - Vô Song Tuyệt Kiếm 60 ngày
Khung Avatar "Danh Kiếm Thiên Hạ" 60 ngày
Thú Cưỡi - Thiên Kim Cầu 60 ngày
Hộp Bí Kíp - Siêu 01 cái
Hàn Thiết Ngàn Năm (không khóa) 01 cái

Phần Thưởng TOP 3

Giải Thưởng TOP 3
VNĐ 5,000,000
Nguyên Bảo 6,666
Kỷ Niệm Chương 01 cái
Danh Hiệu - Vô Song Tuyệt Kiếm 60 ngày
Khung Avatar "Danh Kiếm Thiên Hạ" 60 ngày
Thú Cưỡi - Thiên Kim Cầu 60 ngày
Hộp Long Thê 02 cái
Hàn Thiết Ngàn Năm (không khóa) 01 cái

Phần Thưởng TOP 4

Giải Thưởng TOP 4
Nguyên Bảo 3,333
Danh Hiệu - Thập Phương Cực Kiếm 60 ngày
Khung Avatar - Danh Kiếm Thiên Hạ 60 ngày
Hộp Long Thê 02 cái
Tiêu Kim Noãn 01 cái
Tứ Tượng Đồ 10 cái

Phần Thưởng TOP 5 - 8

Giải Thưởng TOP 5-8
Nguyên Bảo 2,222
Hộp Long Thê 02 cái
Tiêu Kim Noãn 01 cái
Tứ Tượng Đồ 05 cái

Phần Thưởng TOP 9 - 16

Giải Thưởng TOP 9-16
Nguyên Bảo 888
Hộp Long Thê 01 cái
Giáng Thần Châu 01 cái
Tứ Tượng Đồ 03 cái

Phần Thưởng TOP 17 - 32

Giải Thưởng TOP 17-32
Nguyên Bảo (khóa) 1,000
Hộp Long Thê 01 cái
Quà Tinh Trận 10 cái
Tứ Tượng Đồ 01 cái

Phần Thưởng Server "DANH KIẾM THIÊN HẠ - MÙA 2"

Xu 1,000,000
Tụy Thạch Cao 30 cái
Nguyên Bảo (khóa) 150
Bích Thanh 30 cái


Thú Cưỡi - Thiên Kim Cầu

Khung Avatar "Danh Kiếm Thiên Hạ"

Hộp Bí Kíp Cực (Tự chọn bí kíp Cực các phái)

Hộp Bí Kíp Siêu (Tự chọn bí kíp Siêu các phái)

Hộp Bí Kíp Siêu (Tự chọn bí kíp Siêu các phái)

Tiêu Kim Noãn

Hộp Long Thê

Quà Tinh Trận

Lưu Ý:

  • Ngoài trừ, hiện vật là TIỀN VNĐ và TƯỢNG, CÚP là CHUNG sẽ được trao cho Đội trưởng của Chiến đội.
  • Các item khác như Nguyên Bảo,Danh Hiệu,Khung Avatar,Thú Cưỡi, v.v. . . sẽ trao đủ cho cả 4 thành viên trong CHIẾN ĐỘI.
    VD: Thành viên Chiến đội Top 1 sẽ nhận được: 15.000 KNB + Khung Avatar + Danh Hiệu + Thú Cưỡi + Tứ Tượng Đồ + Bí Kíp. Riêng Tiền mặt và Kỷ niệm chương sẽ do người đại diện nhận.