[THÔNG BÁO] KÉO DÀI SỰ KIỆN - TIẾT THANH TUYẾT

22-11-22

Những tháng ngày mùa đông vẫn còn kéo dài, khắp nơi vẫn còn rất nhiều tuyết bao phủ, Hương Soái xin thông báo đến Quý Lãng Khách một số nội dung sẽ được thay đổi, chi tiết như sau:Thông tin:
  • Thời gian kéo dài Sự Kiện - Thanh Tuyết: Từ 05:00 ngày 23/11/2022 đến 05:00 ngày 30/11/2022.
  • Nội Dung: Trong thời gian Sự Kiện - Thanh Tuyết kéo dài, sẽ có một số hoạt động Lãng Khách sẽ không thể tham gia được.
Sự Kiện có thể tham gia sau khi kéo dài thời gian:
  • Hoạt Động - Dao Trì Yến Tuyết
  • Hoạt Động - Đổi Ngay
Sự Kiện sẽ kết thúc vào lúc 05:00 ngày 23/11/2022:
  • Hoạt Động - TINH TUYẾT CHÚC PHÚC
  • Hoạt Động - TỐ TRẦN KHAM TÍCH
  • Hoạt Động - ĐẮP TUYẾT
  • Hoạt Động - THANH ĐIỂU KÝ PHÚC

Hương Soái xin thông báo đến Quý Lãng Khách để kịp nắm rõ, nếu có khó khăn hoặc thắc mắc Lãng Khách có thể liên hệ thông qua kênh Fanpage/Hỗ Trợ để được tương trợ.

Hẹn tương ngộ cùng Lãng Khách tại Nhất Mộng Giang Hồ!Hương Soái kính báo.