Chuỗi Sự Kiện - Tết Đoan Ngọ

17-05-22

Lãng Khách thân mến,

Sau bản cập nhật ngày 18/05, Hoạt động Đoan Ngọ sẽ chính thức bắt đầu. Gồm các hoạt động như Cầu Nguyện Phồn Hoa & Đổi Phồn Hoa, Hoàn Trả Phồn Hoa, Giáng Sa Trù, Đoan Ngọ Chúc Phúc, Món Ăn Tươi Ngon, Trọng Ngọ Băng Chiến, Con Đường Không Nghỉ & Đổi Ngay sẽ được mở ra. Sự kiện kết thúc sau 5:00 ngày 15/06/2022Nhân vật đạt cấp 40 mới có thể mở giao diện hoạt động.

1. Hoạt động Phồn Hoa Nguyện - Cửa Hàng Ngày Lễ

A. Cầu Nguyện Phồn Hoa

Trăm hoa nở rộ bày tỏ tình yêu và lời hứa, Công Chúa Thiệu Hoa say mê cảnh sắc cho người treo Giấy Hoa lên các cành cây, dùng để tổ chức một lễ hội cầu nguyện chúc phúc. Lễ hội sẽ bao gồm 3 cây: Quy Tuyết Mộc, Điều Nhuộm, Kim Dao Mộc. Trên mỗi cây sẽ xuất hiện các loại Giấy Hoa khác nhau như "Bích Loa Lệnh, Lan Chỉ Lệnh, Tử Vi Lệnh, Kim Quế Lệnh". Lãng Khách sử dụng Nguyên Bảo để hái Giấy Hoa sẽ ngẫu nhiên nhận được, số Giấy Hoa trên mỗi cây sẽ có giới hạn.

 • Trong lễ hội cầu nguyện, khi Lãng Khách cầu nguyện Quy Tuyết Mộc, Điều Nhuộm, Kim Dao Mộc sẽ được hưởng các mức giảm giá khác nhau. Có xác suất được Công Chúa Thiệu Hoa ban phúc, kích hoạt một số lần hoàn trả Nguyên Bảo, mỗi lần hoàn trả số Nguyên Bảo tiêu tốn để lấy một Giấy Hoa. Đồng thời mỗi khi lấy một Giấy Hoa sẽ nhận thêm điểm hồng phúc và một Ví Tiền Cây Hoa. Lãng Khách sử dụng Ví Tiền Cây Hoa mở ra có xác xuất nhận được các vật phẩm hiếm như "Hàn Thiết Ngàn Năm, Đông Vực Huyền Thiết, Hà Lệ Trai (Trân,Ảnh,Huyền,Cực)".Căn cứ vào Giấy Hoa mà Lãng Khách đã nhận được khi chúc phúc, theo từng loại, có thể đổi thưởng quý với Sứ Giả Hội Hoa. Giấy Hoa có thể đổi bằng Giấy Hoa cao cấp hơn, số lượng đổi có hạn, một khi đã đổi sẽ không thể lấy lại. Giấy Hoa Bích Loa Lệnh có thể đổi bằng Quyển Thiên Vấn trong hoạt động Giang Sa Trù, số lượng có hạn.

 • Sử dụng Kim Quế Lệnh hoặc Tử Vi Lệnh hoặc Lan Chỉ Lệnh có thể đổi được Bích Loa Lệnh
  • 01 Kim Quế Lệnh = 30 Bích Loa Lệnh
  • 01 Tử Vi Lệnh = 15 Bích Loa Lệnh
  • 01 Lan Chỉ Lệnh = 05 Bích Loa Lệnh
 • Sử dụng Kim Quế Lệnh hoặc Tử Vi Lệnh có thể đổi được Lan Chỉ lệnh
  • 01 Kim Quế Lệnh = 06 Lan Chỉ Lệnh
  • 01 Tử Vi Lệnh = 03 Lan Chỉ Lệnh
 • Sử dụng Kim Quế Lệnh có thể đổi được Tử Vi Lệnh
  • 01 Kim Quế Lệnh = 02 Lan Chỉ Lệnh

Sau khi có Bích Loa Lệnh, Lan Chỉ Lệnh, Tử Vi Lệnh, Kim Quế Lệnh thông qua hoạt động cầu phúc hoặc đổi Giấy Hoa, Lãng Khách có thể ghé tại mục Đổi Phồn Hoa để đổi cho mình những phần thưởng vô cùng giá trị.

Giao Diện Đổi Phổn Hoa

Lãng Khách rút xong tất cả các Giấy Hoa trên "Quy Tuyết Mộc, Yên Chi Mộc, Kim Dao Mộc" tại giao diện Hoàn Trả Phồn Hoa sẽ nhận về thêm cho mình những phần thưởng đặc biệt như "Trò Chơi - Cạnh Lực Khiêu Bản, Bồn Tắm Gia Viên - Hoa Lộng Nguyệt Kho, Phụ Kiện Mặt - Ngọc Xuân Khê".Thời Trang, Thú Cưỡi & Đạo Cụ Trò Chơi & Trang Trí Gia Viên có trong Cầu Nguyện Phồn Hoa:
Bộ Thời Trang Thanh Xà


Phụ Kiện Lưng Nhu Nguyệt Thê Huỳnh


Thú Cưỡi Phong Doanh Hương
Đồ Trang Trí Gia Viên Hoa Lộng Nguyện - Kho, Ngọc Huyền Chi - Kho
Phụ Kiện Mặt - Ngọc Xuân Khê


Trò Chơi - Cạnh Lực Khiêu Bản

B. Giáng Sa Trù - Doanh Ngải Phô

 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 18/05 - 05:00 ngày 15/06/2022
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp 40 trở lên
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Lãng Khách có thể mở hoạt động Đoan Ngọ trong giao diện Phồn Hoa Nguyện mục Giáng Sa Trù. Các Hộp Lâm Lang đã được bày bán tại đây. Sau khi mở Hộp Lâm Lang Lãng Khách có thể nhận được Quyển Thiên Vấn và Cửu Ca Quyển và một số vật phẩm Trân Quý khác như Đoan Ngọ - Lụa Cẩm Y ( đổi bộ Ngoại Trang - Bạch Xà Vĩnh Viễn), đạo cụ đổi Bí Kíp Vàng - Tím, Tâm Quyết Vàng - Tím...v..v 
 • Đạo cụ Quyển Thiên Vấn và Cửu Ca Quyển có thể dùng để đổi các đạo cụ Hiếm khác ở giao diện bên dưới của Cửa Hàng như Thú Cưỡi - Phong Doanh Hương, Thú Cưỡi Thủy - Bõm!, Đồ Chơi - Bánh Ú, Đồ Chơi - Hương Bồ, Trò Chơi - Thuyền Lá Bánh, Trò Chơi - Chiếu Đoan Dương, Trò Chơi - Túc Cầu Mộc Mạc, Trò Chơi - Túc Cầu Hồng Đào, Trò Chơi - Túc Cầu Sao Vàng và các vật phẩm như Ngân Phiếu, Bí Kíp Vàng - Tím, Đặc Kỹ Tím, Hàn Thiết Ngàn Năm...v.v...
 • Bày bán các vật phẩm trang trí Gia Viên như Tây Sơn Hạc - Kho, Phiên Lộ Hà - KhoBộ Thời Trang - Bạch Xà

Thú Cưỡi Phong Doanh HươngVật Trang Trí Gia Viên - Tây Sơn Hạc - Kho | Phiên Lộ Hà - Kho


Đạo Cụ - Lục Lâm TâyTrò Chơi - Thuyền Lá BánhĐồ Chơi - Hương Bồ


Đồ Chơi - Bánh Ú
Trò Chơi - Túc Cầu Mộc Mạc | Túc Cầu Hồng Đào | Túc Cầu Sao Vàng


Trò Chơi - Chiếu Đoan Dương

 • Ngoài ra khi Lãng Khách tham gia hoạt động Giáng Sa Trù, tuy mở nhiều Hộp Lâm Lang nhưng chưa tìm được món yêu thích sẽ nhận được thành tựu bao gồm vật phẩm đổi thưởng hiếm trong tiệm Giáng Sa Trù - Tương Quân Trai

2. Hoạt động Đoan Ngọ Chúc Phúc


Trong thời gian diễn ra lễ hội Đoan Ngọ, Lãng Khách tham gia hoạt động hàng ngày và hoàn thành nhiệm vụ nạp Nguyên Bảo sẽ nhận được lệnh Chí Phúc - Đoan Ngọ, ngoài ra, khi tham gia hoạt động đạt đủ điểm năng động sẽ nhận lệnh Sơ Phúc - Đoan Ngọ, sử dụng 2 lệnh này để cầu phúc trong giao diện tại hoạt động có thể sẽ mang về món quà ngẫu nhiên do Thiên Cơ Cát đã chuẩn bị sẵn tại đó. Bao gồm 03 mục Cầu Phúc cụ thể như sau:


 • Thời gian: 05:00 ngày 18/05/2022 - 05:00 ngày 15/06/2022
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp 40 trở lên
 • Quà Chí Phúc - Chí Phúc Đoan Ngọ: trong thời gian Lãng Khách tham gia hoạt động Đoan Ngọ, mỗi ngày nạp Nguyên Bảo theo phúc lợi chỉ định sẽ được tặng Chúc Phúc Lệnh - Chí Phúc Đoan Ngọ. Sử dụng Chí Phúc Đoan Ngọ trong giao diện Quà Chí Phúc nhận ngẫu nhiên 1 phần quà quý hiếm. Giới hạn mỗi ngày Lãng Khách nạp tối đa được tặng Chí Phúc Lập Hạ x100. Vào 05:00 mỗi ngày sẽ tạo mới số lần.
 • Quà Sơ Phúc -Sơ Phúc Đoan Ngọ: trong thời gian diễn ra Lãng Khách tham gia hoạt động ngày có điểm năng động đạt 40 điểm sẽ được tặng Chúc Phúc Lệnh - Sơ Phúc Đoan Ngọ x1. Sử dụng Sơ Phúc Đoan Ngọ trong giao diện Quà Sơ Phúc sẽ có hội ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng giá trị.
Lưu ý: Chí Phúc & Sơ Phúc Đoan Ngọ sẽ hết hạn sau khi thời gian hoạt động Đoan Ngọ kết thúc vào lúc 05:00 ngày 15/06/2022.

Đặc Biệt: Rút Thưởng Toàn Server

Phần Thưởng VIP Vé Cát Lợi

 • Thời gian: 05:00 ngày 15/06/2022 sẽ chọn ngẫu nhiên 03 Lãng Khách cho TOÀN BỘ SERVER sẽ nhận được "Vé Lợi Cát"
 • Điều Kiện tham gia: Tất cả những Lãng Khách đã từng sử dụng Chí Phúc Đoan Ngọ để Chúc Phúc. Số lần rút Quà Chí Phúc càng nhiều, xác suất được chọn sẽ rất cao.

3. Hoạt động Con Đường Không Nghỉ & Đổi Ngay

Tết Đoan Ngọ, mọi người cùng ăn bánh vui chơi, rất vui vẻ và náo nhiệt, các Lãng Khách giang hồ trên các con phố và ngõ hẻm của thành Kim Lăng lần lượt xếp hàng ngải cứu và nấu cơm lam. Nhu cầu về lễ hội đang khiến các những người giao hàng vội vã, còn ông chủ cửa hàng Chân Thế Mang đang gặp khó khăn, hãy cùng tìm hiểu nhiệm vụ và giúp Ông Chủ Thành Kim Lăng này Lãng Khách nha!
 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 18/05 - 05:00 ngày 15/06/2022
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp 40 trở lên
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi ngày Lãng Khách thông qua giao diện Đoan Ngọ mục Con Đường Không Nghỉ để nhận nhiệm vụ, đối thoại với Chân Thế Mang và tìm hiểu người nhận hàng hóa bằng cách đối thoại tiếp tục với Đệ Tử Vân Mộng. Sau đó, Lãng Khách quay về phục mệnh với Ông Chủ Chân Thế Mang để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Lãng Khách mỗi ngày khi hoàn thành sẽ nhận được 01 Lửa Hoa Lựu và 02 Quyển Thiên Vấn, Kinh Nghiệm.
Lưu ý: Ngoài ra, cuối tuần khi Lãng Khách hoàn thành nhiệm vụ "Nhiệm Vụ x2 phần thưởng".Vật Phẩm "Lửa Hoa Lựu" sẽ được bán tại của hàng hoạt động Giáng Sa Trù - Doanh Ngải Phô vào tuần cuối cùng của sự kiện.

Tích Lũy 18 Lửa Hoa Lựu sẽ đổi được phụ kiện Bàn Long Bát Quái (Vĩnh Viễn)


Phụ kiện Bàn Long Bát Quái 

3. Trọng Ngọ Băng Chiến


Khi mùa hè, có cái nắng như thiêu đốt, chứng kiến tình hình này, Thiên Cơ Các đã đầu tư một Đấu Trường Băng cho các vị Lãng Khách có thể đến tham gia giải nhiệt mùa hè. Tại Đấu Trường Băng sẽ có rất điều thú vị đang chờ, hãy dành chiến thắng và mang về rất nhiều phần thưởng vô cùng giá trị và phong phú, chi tiết nội dung Đấu Trường Băng như sau:
 • Thời gian: Sau bảo trì từ ngày 18/05 - 05:00 ngày 15/06
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp 40 trở lên
 • Đối Tượng: Cá Nhân/Tổ Đội
 • Trong thời gian hoạt động, Lãng Khách có thể ghép hoạt động tại giao diện và tham chiến Đấu Trường Băng.
 • Tại đấu trường băng, các vị Lãng Khách sẽ cần phải nhặt các rương trong đó có chứa đựng các kỹ năng thượng thừa như: Bắn Súng Nước, Dưa Hấu Lớn Đỉnh Đầu, Dưa Hấu Lớn Bên Trái, Dưa Hấu Lớn Bên Phải, Tránh Xa Ta Ra!, Thiên Giáng Binh, Bất Ngờ Nho Nhỏ. Mỗi kỹ năng sẽ có một hiệu ứng và tác dụng riêng.
 • Trong đấu trường băng các vị Lãng Khách sẽ dùng các kỹ năng trên để đẩy các vị Lãng Khách khác ra khỏi vị trí mặt băng trên đấu trường sẽ dành chiến thắng, Lãng Khách sẽ nhận được phần thưởng là "Rương Trọng Ngọ Băng Chiến" từ hạng 1 đến hạng 5 theo kết quả cuối cùng của Đấu Trường. Mỗi ngày thi đấu quá 30 trận không thể tiếp tục nhận điểm trong Bảng Xếp Hạng.
 • Khi hoạt động kết thúc, các vị Lãng Khách nằm trong TOP 100 BXH sẽ nhận được "Danh Hiệu Giới Hạn".
 • Sử dụng các Rương Trọng Ngọ Băng Chiến mở ra nhận được các vật phẩm trân quý.


 Trọng Ngọ Băng Chiến 

4. Món Ăn Tươi NgonLễ Hội Đoan Ngọ lại đến gần, người treo ngải, người quấn gói, người nấu chè rất sôi động và vui vẻ, nhằm để giúp các vị Lãng Khách lang bạt chốn giang hồ tề tụ về vui Tết Đoan Ngọ, để thêm tiệc càng đông càng vui, các vị Lãng Khách có thể nhận nhiệm vụ hướng dẫn và tham gia sự kiện, chi tiết như sau:

 • Thời gian: Sau bảo trì từ ngày 18/05 - 05:00 ngày 15/06
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp 40 trở lên
 • Trong giao diện thoạt động Món Ăn Tươi Ngon, thông qua nút Hướng Dẫn Nhiệm Vụ, Lãng Khách sẽ nhận được nhiệm vụ về đối thoại với NPC Tổng Quản Bang.
 • Khi đối thoại xong và hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn, Lãng Khách sẽ nhận cho mình 2 vật phẩm "Nồi Nấu Bánh""Thiên Hạ Kỳ Tung Phổ".
 • Cũng tại giao diện Món Ăn Tươi Ngon, các vị Lãng Khách hãy nhận cho mình các nguyên vật liệu để nấu bánh bằng thao tác "Nhận thực phẩm".
 • Sử dụng Nồi Nấu Bánh có thể mở nồi tại các vị trí trong thành hoặc khu vực gần đó, chọn nguyên liệu cần bỏ vào và mở nồi bánh.
 • Mỗi ngày hoàn thành mở nồi bánh, sẽ nhận ngay 02 Quyển Thiên Vấn.
 • Lãng Khách có thể mời thêm hảo hữu để thêm vật phẩm bỏ vào nồi bánh để rút ngắm thời gian nấu bánh, có cơ hội xác suất cao hơp thành Bánh Ú hiếm.
 • Sử dụng thao tác Phiến Hỏa để hỗ trợ tăng tốc 50% thời gian hoàn thành nồi bánh. Khi hoàn thành nồi bánh sẽ nhận random các Hộp Món Ăn Tươi Ngon theo bánh đã hoàn thành. Mở và nhận các vật phẩm quý hiếm.
 • Bánh nấu xong sẽ tự gửi đến Bang, giúp Bang mở Tiệc Bánh Tụ Nghĩa. Thứ 3, Thứ 7 các Lãng Khách đến dùng bánh và nhận thưởng.
 • Khi đạt mỗi giai đoạn nấu bánh sẽ nhận được kinh nghiệm, đạt đủ kinh nghiệm sẽ nhận được các Danh Hiệu Giới Hạn của hoạt động.


Món Ăn Tươi Ngon - Nấu Bánh Ú

Trên con đường hành tẩu giang hồ nếu có nguy nan xin hãy nhanh chóng liên hệ Hương Soái thông qua kênh Fanpage/Zalo để được tương trợ.

Hẹn tương ngộ cùng Lãng Khách tại Nhất Mộng Giang Hồ!

Hương Soái kính báo.