Chuỗi Sự Kiện - Hội Hè Tháng 06

14-06-22

Lãng Khách thân mến,

Sau bản cập nhật ngày 15/06, Hoạt động Hội Hè sẽ chính thức bắt đầu. Gồm các hoạt động như Sạp Chiết Liên, Liên Gian Phường, Kỳ Hạ Hương, Phục Thử Băng, Trọng Hạ Đăng, Thiên Cơ Phổ & Đổi Ngay sẽ được mở ra. Sự kiện kết thúc sau 5:00 ngày 13/07/2022Nhân vật đạt cấp 40 mới có thể mở giao diện hoạt động.

 

1. Hoạt động Sạp Chiết Liên - Cửa Hàng Ngày Lễ

A. Sạp Chiết Liên & Chiết Liên Bảng & Hoàn Trả Chiết Liên

Đại hội ngày hè đã đến, Thiên Cơ Các đã bày ra sẵn vô số vật phẩm giá trị với giá thành tốt nhất. Để sở hữu những Trân Bảo Trả Giá Lệnh, Lãng Khách mua các Thủy Điện Hương Nang hoặc mỗi ngày tham gia Thiên Cơ Phổ & Trọng Hạ Đăng để có cơ hội nhận được. Cơ hội nhận được các vật phẩm "Phụ Kiện Đầu - Mầm Cổ Vũ, Phụ Kiện Đầu - Mầm Buồn Ngủ, Phụ Kiện Đầu - Can Đảm, Nhà Gia Viên - Phong Sát Sát Sàng, Thú Cưỡi - Hãn Hải Hành" với giá cực kỳ hấp dẫn.

 • Trong cửa hàng Sạp Chiết Liên, Lãng Khách sử dụng Trân Bảo Trả Giá Lệnh để trả giá cho vật phẩm mình đã chọn, có thể tăng điểm trả giá thương phẩm mà Lãng Khách đã chọn. Toàn server cùng nhau tích lũy điểm trả giá thương phẩm tương ứng sẽ được kích hoạt chiết khấu thấp hơn từ "-1% đến -90%".
 • Khi hoạt động kết thúc, Thiên Cơ Các sẽ dựa theo mức chiết khấu cuối cùng trên Cửa Hàng Sạp Chiết Liên gửi thư bồi thường cho các Lãng Khách đã mua trân bảo, thương phẩm với giá cao hơn chiết khấu.

Căn cứ vào điểm tích lũy trả giá mà Lãng Khách tham gia tại Sạp Chiết Liên, mục Chiết Liên Bảng sẽ có bảng xếp hạng toàn khu vực (liên server) và bảng xếp hạng máy chủ. Bảng xếp hạng toàn khu vực sẽ hiển thị từ TOP 1 đến 100 và Bảng xếp hạng khu vực sẽ hiển thị từ TOP 1 đến 50. Lãng Khách có thể theo dõi được điểm trả giá của các 3 Lãng Khách trước và sau vị trị hiện tại của chính mình. Thưởng của bảng xếp hạng sẽ được phát thưởng vào lúc 09:00 13/07/2022, dựa trên bảng xếp hạng sẽ phát thưởng Khung Avatar và Danh Hiệu cho Lãng Khách.

Thời gian kết thúc hoạt động Chiết Liên Bảng: 05:00 ngày 13/07/2022.

Sau khi sử dụng Trân Bảo Trả Giá Lệnh tích lũy đúng mốc sẽ nhận được thêm các phần thưởng vô cùng giá trị như "Phụ Kiện Đầu - Quả Nhiên, Đồ Chơi - Man Vy Bất Khuất, Cây Tàng Oanh - Phòng, Hiệu ứng kỹ năng - Lưu Quang Thiên Ngoại" và còn rất nhiều trân phẩm giá trị khác . . .

Giao Diện Hoàn Trả Chiết Liên

Thú Cưỡi & Đạo Cụ Trò Chơi & Trang Trí Gia Viên có trong Sạp Chiết Liên & Hoàn Trả Chiết Liên:


Thú Cưỡi Hãn Hải Hành

 
 
Phụ Kiện Đầu Mầm Cổ Vũ, Mầm Buồn Ngủ, Mầm Can Đảm, Quả Nhiên

Trang Trí Gia Viên Phong Sắt Sắt Sàng, Cây Tàng Oanh Phòng

 

 

 

Hiệu Ứng Kỹ Năng Lưu Quang Thiên Ngoại


Đổ Chơi - Man Vy Bất Khuất

B. Sạp Chiết Liên - Liên Gian Phường


 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 15/06 - 05:00 ngày 13/07/2022
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp 40 trở lên
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Lãng Khách có thể mở hoạt động Hội Hè trong giao diện Sạp Chiết Liên mục Liên Gian Phường. Các Thủy Điện Hương Nang đã được bày bán tại đây. Sau khi mở Thủy Điện Hương Nang Lãng Khách có thể nhận được Đường Vụn và Kem Anh Đào và một số vật phẩm Trân Quý khác như Hội Hè - Lụa Cẩm Y ( đổi bộ Ngoại Trang - Bất Già Phong Vĩnh Viễn), đạo cụ đổi Bí Kíp Vàng - Tím, Tâm Quyết Vàng - Tím...v..v 
 • Đạo cụ Đường Vụn và Kem Anh Đào có thể dùng để đổi các đạo cụ Hiếm khác ở giao diện bên dưới của Cửa Hàng như Ngoại Trang - Lạc Thác Chi, Đồ Chơi - Hồi Toàn Tiêu, Đồ Chơi - Ninh Ninh Bất Khuất, Đồ Chơi - Tiểu Đường Bất Khuất, Đồ Chơi - Đom Đóm - Ánh Sao, Đồ Chơi - Trúc Sa Hí Thủy, Đồ Chơi - Lừa Lúc Lắc, Điệu Nhảy - Mã Bộ Đao, Điệu Nhảy - Bất Nhiễm, Phụ Kiện Yên - Ỷ Kim Lâu và các vật phẩm như Ngân Phiếu, Bí Kíp Vàng - Tím, Đặc Kỹ Tím, Hàn Thiết Ngàn Năm...v.v...
 • Bày bán các vật phẩm trang trí Gia Viên như Nhất Hồ Xung - Kho


Bộ Thời Trang - Bất Già PhongThời Trang Lạc Thác Chi


Đồ Chơi - Lừa Lúc Lắc

 
Đạo Cụ - Ninh Ninh Bất Khuất, Tiểu Đường Bất Khuất


Trò Chơi - Đom Đóm Ánh Sao


Đồ Chơi - Trúc Sa Hí Thủy


Đồ Chơi - Hồi Hoàn Tiêu


Điệu Nhảy - Mã Bộ Đao


Điệu Nhảy
 - Bất Nhiễm


Trang Trí Gia Viên - Nhất Hồ Xung KhoPhụ kiện Yên - Ỷ Kim Lâu

Trang Trí Gia Viên - Động Huyên Tùng Phòng

 • Ngoài ra khi Lãng Khách tham gia hoạt động Hội Hè, tuy mở nhiều Thủy Điện Hương Nang nhưng chưa tìm được món yêu thích sẽ nhận được thành tựu bao gồm vật phẩm đổi thưởng hiếm trong tiệm Liên Gian Phường - Lệ Hà Trai

2. Hoạt động Kỳ Hạ Lương


Trong thời gian diễn ra hoạt động Hội Hè, Lãng Khách tham gia hoạt động hàng ngày và hoàn thành nhiệm vụ nạp Nguyên Bảo sẽ nhận được lệnh Chí Phúc - Hội Hè, ngoài ra, khi tham gia hoạt động đạt đủ điểm năng động sẽ nhận lệnh Sơ Phúc - Hội Hè, sử dụng 2 lệnh này để cầu phúc trong giao diện tại hoạt động có thể sẽ mang về món quà ngẫu nhiên do Thiên Cơ Cát đã chuẩn bị sẵn tại đó. Bao gồm 03 mục Cầu Phúc cụ thể như sau:

 • Thời gian: 05:00 ngày 15/06/2022 - 05:00 ngày 13/07/2022
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp 40 trở lên
 • Quà Chí Phúc - Chí Phúc Hội Hè: trong thời gian Lãng Khách tham gia hoạt động Đoan Ngọ, mỗi ngày nạp Nguyên Bảo theo phúc lợi chỉ định sẽ được tặng Chúc Phúc Lệnh - Chí Phúc Hội Hè. Sử dụng Chí Phúc Đoan Ngọ trong giao diện Quà Chí Phúc nhận ngẫu nhiên 1 phần quà quý hiếm. Giới hạn mỗi ngày Lãng Khách nạp tối đa được tặng Chí Phúc Hội Hè x100. Vào 05:00 mỗi ngày sẽ tạo mới số lần.
 • Quà Sơ Phúc -Sơ Phúc Hội Hè: trong thời gian diễn ra Lãng Khách tham gia hoạt động ngày có điểm năng động đạt 40 điểm sẽ được tặng Chúc Phúc Lệnh - Sơ Phúc Hội Hè x1. Sử dụng Sơ Phúc Hội Hè trong giao diện Quà Sơ Phúc sẽ có hội ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng giá trị.
Lưu ý: Chí Phúc & Sơ Phúc Hội Hè sẽ hết hạn sau khi thời gian hoạt động Hội Hè kết thúc vào lúc 05:00 ngày 13/07/2022.
Đặc Biệt: Rút Thưởng Toàn Server

Phần Thưởng VIP Vé Cát Lợi

 • Thời gian: 05:00 ngày 13/07/2022 sẽ chọn ngẫu nhiên 03 Lãng Khách cho TOÀN BỘ SERVER sẽ nhận được "Vé Lợi Cát"
 • Điều Kiện tham gia: Tất cả những Lãng Khách đã từng sử dụng Chí Phúc Hội Hè để Chúc Phúc. Số lần rút Quà Chí Phúc càng nhiều, xác suất được chọn sẽ rất cao.

3. Hoạt động Thiên Cơ Phổ & Đổi Ngay

Ngày Hè đã đến, để chuẩn bị cho Lãng Khách một món quà thật đặc biệt. Thiên Cơ Các đã có một chuyến vi hành thật xa để học nghệ thuật từ những người thừa kế di truyền trong chốn giang hồ, sau đó đã tạo ra một thanh kiếm vàng ngọc bất khuất này. Để Lãng Khách có thể cảm nhận và sở hữu món bảo vật giá trị tinh xảo này, hãy tham gia ghi chép Thiên Cơ Phổ để thu thập Đá Kim Ngọc!

 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 15/06 - 05:00 ngày 13/07/2022
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp 40 trở lên
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi ngày Lãng Khách thông qua giao diện Hội Hè mục Thiên Cơ Phổ để nhận nhiệm vụ, đọc thư của Thiên Cơ Lâu nhờ vả, sau đó đến đối thoại với NPC Văn Đạo Tài, ghi nhận tình hiện tại và phục mệnh hoàn thành nhiệm vụ.
 • Lãng Khách mỗi ngày khi hoàn thành sẽ nhận được 01 Trân Bảo Trả Giá Lệnh và 01 Đá Kim Ngọc, 02 Đường Vụn
Lưu ý: Ngoài ra, cuối tuần khi Lãng Khách hoàn thành nhiệm vụ "Nhiệm Vụ x2 phần thưởng Đường Vụn và Trân Bảo Trả Giá Lệnh".Vật Phẩm "Đá Kim Ngọc" sẽ được bán tại của hàng hoạt động Sạp Chiết Liên - Liên Gian Phường vào tuần cuối cùng của sự kiện.

Tích Lũy 22 Đá Kim Ngọc sẽ đổi được phụ kiện Long Trầm Uyên(Vĩnh Viễn)


Phụ kiện Long Trầm Uyên

4. Phục Thử Băng

Năng như đổ lửa, nắng như thiêu như đốt, lại thêm một hè oi bức tại Nhất Mộng Giang Hồ. Thay vì ở trong một căn phòng oi bức và ngột ngạt trong cái nóng đó, Thiên Cơ Các đã chuẩn bị cho Lãng Khách một thử thách đối mặt với cái nóng oi bức đó và đổ xô đá lên mình dưới cái nắng thiếu đốt như vậy, rất đáng để mạo hiểm. Chi tiết như sau:

 • Thời gian: Sau bảo trì từ ngày 15/06 - 05:00 ngày 13/07
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp 40 trở lên
 • Đối Tượng: Cá Nhân
 • Trong thời gian hoạt động, Lãng Khách có thể ghép hoạt động tại giao diện và tham chiến Chiến Trường Mùa Hè.
 • Tại chiến trường mùa hè, 05 Lãng Khách sẽ phải né những quả cầu lửa oi bức rơi xuống dưới, nếu bị rớt trúng hoặc chạm trúng thao tác sẽ chậm đi và không có cơ hội giành được các xô đá. Phía giữa chiến trường sẽ có 04 chú heo mang trên mình những xô đá tuyệt vời. Khi thời gian quả cầu lửa ngưng kết thúc, là lúc Lãng Khách tranh nhau những xô đá mát lạnh đó.
 • Mỗi 01 vòng sẽ có 01 Lãng Khách bị loại vì không lụm được xô đá, chiến trường sẽ kết thúc khi chỉ còn 01 Lãng Khách cuối cùng có xô đá trong tay sẽ chiến thắng.
 • Trong đấu trường mùa hè các vị Lãng Khách sẽ dùng kỹ thuật né tránh và sự nhanh tay để loại bỏ đối thủ của mình, Lãng Khách sẽ nhận được phần thưởng là "Hộp Phục Thử Băng" từ hạng 1 đến hạng 5 theo kết quả cuối cùng của Đấu Trường. Mỗi ngày không hạn chế số lần đầu, nhưng chỉ 02 lần đầu được nhận thưởng rương, và thi đấu 30 lần đầu sẽ được nhận điểm.
 • Khi hoạt động kết thúc, các vị Lãng Khách nằm trong TOP 100 BXH sẽ nhận được "Danh Hiệu Giới Hạn".
 • Sử dụng các Hộp Phục Thử Băng mở ra nhận được các vật phẩm trân quý.


 Chiến Trường - Phục Thử Băng 

5. Trọng Hạ Đăng


Vào mùa lễ hội, những thiếu niên và thiếu nữ của Giang Nam thích ghi nguyện vọng lên hoa đăng và thả vào nước cầu nguyện. Mỗi ngày Lãng Khách có thể đến khu vực chỉ định thả 01 Hoa Đăng để nhận thưởng. Đồng thời, Lãng Khách có thể cầu mong những chiếc đèn lồng sông cho người chơi khác, Lãng Khách cũng có thể đi đến giữa dòng nước, đẩy những chiếc đèn lồng sông đến điểm chỉ định và viết ra một hình mẫu hoàn chỉnh. Tất cả các chủ sở hữu đèn lồng sông tạo thành mô hình được chỉ định trong cảnh sẽ nhận được một trang kỷ niệm độc quyền trong đạo cụ "Bộ sưu tập đêm hè". Để tham gia lễ hội Trọng Hạ Đăng như sau:

 • Thời gian: Sau bảo trì từ ngày 15/06 - 05:00 ngày 13/07
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp 40 trở lên
 • Trong giao diện hoạt động Trọng Hạ Đăng, thông qua nút Đến Ngay, Lãng Khách sẽ nhận được nhiệm vụ và chay đến bờ hồ Giang Nam.
 • Tại bờ hồ Giang Nam, Lãng Khách sẽ thao tác "Thả Hoa Đăng", trong giao diện hãy chọn kiểu hoa đăng muốn thả và kèm lời gửi gắm trên hoa đăng. Chọn Rương Quà Thần Bí muốn cầu nguyện.
 • Thả hoa đăng, 03 phút sau Rương Quà Thần Bí được cầu nguyện sẽ được gửi qua thư của Lãng Khách.
 • Mỗi ngày hoàn thành sẽ nhận được Đường Vụn và Trân Bảo Trả Giá Lệnh.
 • Lãng Khách có thể mời thêm bằng hữu giang hồ hoặc tri kỷ lại cầu nguyện và thả hoa đăng cùng.Trọng Hạ Đăng

Trên con đường hành tẩu giang hồ nếu có nguy nan xin hãy nhanh chóng liên hệ Hương Soái thông qua kênh Fanpage/Zalo để được tương trợ.

Hẹn tương ngộ cùng Lãng Khách tại Nhất Mộng Giang Hồ!

Hương Soái kính báo.