Bảo Trì - Cập Nhật Phiên Bản Mới Tây Vực Huyễn Mộng

29-11-22

Trong quá trình cập nhật, toàn bộ hệ thống máy chủ sẽ được tiến hành bảo trì để đảm bảo nội dung cập nhật được hoàn thiện nhất!!!

Hãy cùng Hương Soái điểm qua một số nội dung chính của đợt cập nhật này nhé!

1. Thông Báo Bảo Trì

  • Thời gian dự kiến: Từ 09:00 đến 12:00 ngày 30/11/2022
  • Phạm vi bảo trì: Toàn bộ các máy chủ.
  • Trong quá trình bảo trì, cập nhật sẽ không thể đăng nhập.

Các thông tin cần lưu ý:

  • Trong thời gian bảo trì, Lãng Khách vui lòng không thanh toán nạp thẻ để tránh sự cố nạp thẻ không thành công.
  • Update phiên bản mới cần phải tải lại app mới, Lãng Khách truy cập Cửa hàng ứng dụng (mobile) hoặc trang chủ( bản PC) để cài đặt phiên bản mới.
  • Tài khoản chơi ngay cần bảo vệ liên kết email để tránh mất nhân vật.

2. Các Nội Dung Update

1. KHAI MỞ MÁY CHỦ GIANG HỒ MỚI S8 - TÂY VỰC HUYỄN MỘNG
2. CHUỖI SỰ KIỆN HUYỄN MỘNG & THIÊN MỘNG
3. GIANG HỒ NHẬP MỘNG LAI
4. CHUỖI PHÚC LỢI PHIÊN BẢN MỚI
5. CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI
6. ƯU HÓA MỚI HOẠT ĐỘNG & TÍNH NĂNG

Trên con đường hành tẩu giang hồ nếu có nguy nan xin hãy nhanh chóng liên hệ Hương Soái thông qua kênh Fanpage/Hỗ trợ để được tương trợ.

Hẹn tương ngộ cùng Lãng Khách tại Nhất Mộng Giang Hồ!

Hương Soái kính báo.