Sự Kiện Phúc Lợi Giang Hồ - Hiệp Khách Hành

10-10-21

Lãng Khách thân mến

Chúng ta lại được tương phùng trên chốn giang hồ rộng lớn này. Cùng nhau hành tẩu một chuyến phong ba, sống một đời hùng tâm tráng chí, để lại những chiến tích lưu danh thiên cổ. Đường xa hiểm trở, con đường hành tẩu Giang hồ chưa bao giờ là đơn giản. Nhưng Lãng Khách đừng lo, với sự kiện Phúc Lợi Giang Hồ - Hiệp Khách Hành sẽ giúp các Lãng Khách tìm ra con đường Giang hồ đích thực với chuỗi các nhiệm vụ lớn nhỏ, kèm theo đó là vô số phần thưởng hấp dẫn dành cho những ai kiên định với con đường Hành Hiệp của mình.

"Hiệp Khách Hành" là chuỗi những nhiệm vụ lớn, nhỏ không hề có tính bắt buộc đối và kéo dài xuyên suốt từ khi Lãng Khách đạt cấp 40 trở về sau này. "Hiệp Khách Hành"sẽ là một cuốn thuyết ghi lại toàn bộ chiến công và thành tựu của Lãng Khách trên con đường Giang hồ kèm theo đó là hàng loạt phần thưởng không kém phần hấp dẫn, là "Lộ Phí" giúp Lãng Khách mạnh mẽ hơn trên con đường Khách Hành của mình

 

NHIỆM VỤ MỖI CHƯƠNG VÀ PHẦN THƯỞNG

HỒ ANH ĐOẠN

Điều kiện:

 • Tích lũy đăng nhập: 1 ngày
 • Level đạt: 40
NHIỆM VỤ  PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG PHẦN THƯỞNG LỚN
 Vượt 1 lần Phó Bản - Tiễn Ngư Hạng Tân Thủ Rương Đá Lv3  1

Nguyên Thạch Lv5 x10

Tụy Thạch Cao x10

100.000 x5

 Hoàn thành Kỳ Ngộ Chén Trà Thứ 1  Nguyên Thạch Lv4 1
Thêm 1 Nghề nghiệp   Tụy Thạch Sơ 3
 Cường hóa 2 món Trang bị Rương Đá Lv1  1
Khảm đá 2 lần  Nguyên Thạch Lv4 1
Vào 1 bang hội   50.000 Xu 1
 Phát ngôn 1 lần trên kênh thế giới Cá Koi Đỏ 1
NGÔ CÂU HÀN

Điều kiện:

 • Tích lũy đăng nhập: 2 ngày
 • Level đạt: 45
NHIỆM VỤ   PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG PHẦN THƯỞNG LỚN
 Vượt 1 lần Phó Bản - Tiễn Ngư Hạng Anh Hùng Rương Đá Lv3  1

Yên Vũ Điệu - Quán (30 ngày) x1

Yên Vũ Điệu - Sam (30 ngày) x1

1.000.000 Xu

 Diệt Boss Thế giới 1 lần Nguyên Thạch Lv4   1
Hoàn thành Nghề Nghiệp bất kỳ 1 lần   Rương Đá Lv1  1
 Hoàn thành 1 vòng Nhiệm Vụ Bang Rương Đá Lv1  1
Có 6 món trang bị cướng hóa +10 trở lên  Tụy Thạch Sơ  3
 Có 6 món trang bị được khảm đá 50.000 Xu 1
Gửi thông tin cho Hảo hữu 1 lần  Nguyên Thạch Lv4  1
KHÓA VÂN YÊN

Điều kiện:

 • Tích lũy đăng nhập: 3 ngày
 • Level đạt: 56
NHIỆM VỤ   PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG PHẦN THƯỞNG LỚN
 Vượt 1 lần Phó Bản - Vạn Kiếp Sơn Trang Tân Thủ Rương Đá Lv3  1

Xuyết Châu x5

Hộp Bí Kíp-Phàmx1

 Tham gia 1 lần Phong Hỏa/ Trục Lộc Nhạn Môn Nguyên Thạch Lv5  1
Để người khác giúp tăng may mắn Tẩy Luyện 5 lần   Nguyên Thạch Lv4  1
 Hoàn thành Kỳ Ngộ Chén trà thứ 3 Rương Đá Lv1  1
Bang Hội - Tiệc Môn Khách xin giúp đỡ 1 lần  Lệnh Treo Thưởng Sơ  5
ĐẠP LƯU TINH

Điều kiện:

 • Tích lũy đăng nhập: 3 ngày
 • Level đạt: 65
NHIỆM VỤ   PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG PHẦN THƯỞNG LỚN
Phiểu Miểu (Thường) - Minh Nguyệt Di Thuộc (Tu vi đề cử 4666) Rương Đá Lv3  1

Hộp Bồi Nguyên Nạp Lần Đầu x1

Bích Thanh x10

Phát Lệnh/ Treo thưởng 2 lần 50.000 Xu 1
Có 1 Sư phụ/Đồ đệ 50.000 Xu 1
Bang Hội - Xong 1 lần Tiệc Môn Khách Nguyên Thạch Lv5 1
Hoàn thành 1 Nhiệm Vụ Ngạo Kiếm Bất kỳ Tụy Thạch Trung 3
Có 12 món trang bị cường hóa +10 trở lên Tụy Thạch Trung 3
Có 5 món trang bị được tẩy luyện  Nguyên Thạch Lv4  1
THIÊN LÝ HÀNH

Điều kiện:

 • Tích lũy đăng nhập: 4 ngày
 • Level đạt: 71
NHIỆM VỤ   PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG PHẦN THƯỞNG LỚN
Tu Vi đạt 4800 Rương Đá Lv3  1

Phụ Kiện Nhung Nhĩ - Noãn Tông (30 ngày) x1

2.000.000 Xu

Hoành thành Kỳ Ngộ Chén Trà Thứ 5 Rương Đá Lv1 1
Dùng Anh Hùng Lệnh đổi vật phẩm 1 lần 50.000 Xu 1
Tham dự 1 lần Hoạt Động Bang Hội - Kim Lăng Phá Trận/ Kim Lăng Đoạt Bảo Mảnh Bí Kíp - Sơ 1
Bồi Nguyên - Kỹ năng bất kỳ tăng đến lv1 Lệnh Treo Thưởng Cao 5
Diễn Võ Đường - Kỳ năng bất kỳ tăng đến lv2 Lệnh Treo Thưởng Cao 5
Có 1 Kết Nghĩa Tâm Đắc Đơn 2
Có 12 món trang bị được khảm đá Nguyên Thạch Lv5  1
PHẤT Y KHỨ

Điều kiện:

 • Tích lũy đăng nhập: 4 ngày
 • Level đạt: 75
NHIỆM VỤ   PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG PHẦN THƯỞNG LỚN
Vượt 1 lần Phó Bản - Vạn Kiếp Sơn Trang Anh Hùng Rương Đá Lv3  1

Mảnh Kim Cang Nộ Mục x1

Hộp Bí Kíp-Quý x1

Hộp Chiến Công x20

Hoành thành 2 nhiệm vụ Thi Đấu/ Chiến Trường Ngạo Kiếm  Nguyên Thạch Lv5 1
Bang Hội - Xong 1 lần Tiệc Môn Khách (8 món)  50.000 Xu 1
Khắc Dấu 2 món Vũ Khí/ Y phục bất kỳ  50.000 Xu 1
Bồi Nguyên - Sinh lực tăng đến lv5 trở lên  Tụy Thạch Trung 3
Cùng Kết Nghĩa/ Sư Phụ/ Đồ Đệ vượt ải phó bản 1 lần Tụy Thạch Trung 3
Có 12 món trang bị được tẩy luyện Tâm Đắc Đơn 3
TÍN LĂNG KHÁCH

Điều kiện:

 • Tích lũy đăng nhập: 5 ngày
 • Level đạt: 80
NHIỆM VỤ   PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG PHẦN THƯỞNG LỚN
Phiêu Miểu (Thường) - Dò La Hoàng Lâm Đà (Tu vi 5387) Rương Đá Lv3  1

Thú Cưỡi Chiếu Dạ Ngọc (15 ngày) x1

3.000.000 Xu

Hoàn thành Kỳ Ngộ Chén Trà Thứ 7 Rương Đá Lv1 1
Hoàn thành chế tác Ám Khí 1 lần Tụy Thạch Trung 3
Điểm Thân Mật với NPC bất kỳ đạt 2000 Rương Đá Lv1 1
Diễn Võ Đường - Tăng baojh kích đạt lv5 trở lên Tụy Thạch Trung 3
Tăng cấp 1 món trang bị Mảnh Bí Kíp - Sơ 1
Đúc lại trang bị 2 lần 50.000 Xu 1
Quan hệ với 1 hảo hữu đạt Tương Phùng (1000) Nguyên Thạch Lv5  1
ĐẰNG TIỀN KIẾM

Điều kiện:

 • Tích lũy đăng nhập: 5 ngày
 • Level đạt: 85
NHIỆM VỤ   PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG PHẦN THƯỞNG LỚN
Vượt 1 lần Phó Bản - Vô Nhân Cốc Tân Thủ Rương Đá Lv3  1

Thiên Công Thạch x4

Sắt Đúc x5

Mua 1 vật phẩm bất kỳ trong Tiệm Bang Cá Koi Đỏ 1
Dùng Sắt đúc lại trang bị 2 lần Mảnh Bí Kíp - Sơ 1
Lĩnh ngộ 1 bí kíp phẩm chất lục trở lên Tâm Đắc Đơn 5
Khinh Công bất kỳ cường hóa đạt Bậc 1 Tụy Thạch Trung 3
Quan hệ với 2 hảo hữu đạt Tương Kiến (1500) Nguyên Thạch Lv5 1
NẶC THIÊN KIM

Điều kiện:

 • Tích lũy đăng nhập: 5 ngày
 • Level đạt: 90
NHIỆM VỤ   PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG PHẦN THƯỞNG LỚN
Vượt 1 lần Phó Bản - Tuyết Lĩnh Nghi Tông Anh Hùng Rương Đá Lv3  1

Hiệp Khách Hành - Khung x1

Bí Kíp Minh Ngọc Công x1

5.000.000 Xu

Hoàn thành Nhiệm Vụ Ngạo Kiếm vòng 1 Rương Đá Lv3 1
Dùng Ngạo Kiếm Lệnh Giang Hồ/Thi Đấu/Chiến Trường đổi vật phẩm 1 lần Lệnh Treo Thưởng Cao 10
Tu Vi đạt 5800 Tâm Đắc Đơn 10
Sỡ hữu 4 bí kịp bậc 2 trở lên Hộp Chiến Công 1
Khi chế tạo nhận 2 lần đặc kỹ 1 sao trở lên Truyền Âm - Thanh Phong 1

 

Thú Cưỡi Chiếu Dạ Ngọc

Bộ Thời Trang Yên Vũ Điệu

Phụ Kiện Nhung Nhĩ - Noãn Tông

Trên đây là toàn bộ chi tiết về tính năng "Hiệp Khách Hành", không dừng lại ở đây, chúng tôi sẽ còn mang đến cho lãng khách nhiều thông tin hơn nữa về toàn bộ các tính năng trong game để Hiệp Khách có được cái nhìn tổng quan và chi tiết đối với "Nhất Mộng Giang Hồ"

Trên con đường hành tẩu giang hồ nếu có nguy nan xin hãy nhanh chóng liên hệ Hương Soái thông qua kênh Fanpage/Zalo để được tương trợ.

Hương Soái kính báo.