696.395 người đã đăng ký

ĐỒ HỌA

CẢNH VẬT

SỐ PHẬN

DỊ DUNG

THỜI TIẾT

KỲ NGỘ

Đăng ký trước - nhận quà toàn server

Chi
tiết
sự
kiện

Chi
tiết
sự
kiện

Danh
sách
trúng

Mời bạn hành tẩu - tậu iphone 12 pro max

Công ty Cổ phần VNG
Địa chỉ trụ sở: Z06, Đường 13, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 693/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/05/2021

BƯỚC VÀO

Đăng ký trước - nhận quà toàn server

Chi
tiết
sự
kiện

Chi
tiết
sự
kiện

Danh
sách
trúng

Mời bạn hành tẩu - tậu iphone 12 pro max

Công ty Cổ phần VNG
Địa chỉ trụ sở: Z06, Đường 13, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 693/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/05/2021