Thông Báo Hỗ Trợ Chuyển Đổi Sản Phẩm

10-05-24

Hương Soái xin gửi đến các Lãng Khách chương trình hỗ trợ chuyển đổi NMGH qua game Thiên Dụ và Thiện Nữ

Thời Gian Mở Đăng Ký

  • Bắt đầu: 00:00 - 13/05/2024
  • Kết thúc: 23:59 - 10/06/2024

Thời Gian Nhận Hỗ Trợ

  • Bắt đầu từ 23/05/2024, hoặc nhận quà sau 3-5 ngày làm việc kể từ khi đăng ký. (Với Thiên Dụ từ ngày 13/05, có thể vào để tạo nhân vật ở máy chủ mới trước)

Hướng Dẫn

Để đăng ký chuyển đổi, Lãng Khách vui lòng vào link chọn mục Đăng ký chuyển đổi game và chọn sản phẩm muốn chuyển đổi
  • Đăng ký chuyển đổi sang Thiên Dụ tại ĐÂY
  • Đăng ký chuyển đổi sang Thiện Nữ tại ĐÂY
Lưu Ý:
  • Mỗi tài khoản chỉ áp dụng đăng ký cho 1 nhân vật và 1 lần duy nhất mỗi game (nếu đăng ký sai sẽ không thay đổi được )
  • Mỗi tài khoản có thể nhận hỗ trợ chuyển đổi sang Thiên Dụ và Thiện Nữ 2 cùng một tài khoản

Hương Soái kính báo.