Bảo Trì - Ưu Hóa Hệ Thống

08-05-23

Quý Lãng Khách thân mến, để tiến hành nâng cấp ưu hóa hệ thống, Hương Soái xin thông báo sẽ tiến hành bảo trì trong thời gian sau:

Bảo Trì Ưu Hóa Hệ Thống

  • Thời gian dự kiến: Từ 08:00 đến 14:00 ngày 09/05/2023
  • Phạm vi bảo trì: Toàn bộ các máy chủ.
  • Trong quá trình bảo trì và ưu hóa Lãng Khách sẽ không thể đăng nhập.
  • Nội Dung: Nâng cấp hệ thống máy chủ.

Các thông tin cần lưu ý:

  • Trong thời gian bảo trì, Lãng Khách vui lòng không thanh toán nạp thẻ để tránh sự cố nạp thẻ không thành công.
  • Bảo trì ưu hóa hệ thống không cần phải xóa app, sau khi bảo trì hoàn tất Lãng Khách chỉ cần mở lại app trên các nền tảng hệ thống sẽ load thêm phần dữ liệu cần update và truy cập vào game.

Quà Bảo Trì

  • Lãng Khách đăng nhập sẽ nhận được các phần thưởng qua HỘP THƯ INGAME.
Phần Thưởng Số Lượng
Kim Nguyên Bảo (Khóa) 150
Quà Tinh Trận 03

Trên con đường hành tẩu giang hồ nếu có nguy nan xin hãy nhanh chóng liên hệ Hương Soái thông qua kênh Fanpage/Hỗ trợ để được tương trợ.

Hẹn tương ngộ cùng Lãng Khách tại Nhất Mộng Giang Hồ!

Hương Soái kính báo.