[Bảo Trì] Liên Thông Máy Chủ Ngày 24/05/2023

23-05-23

Quý Lãng Khách kính mến! Để tạo thêm điều kiện cho các Lãng Khách có thể cùng nhau đồng lòng chinh chiến, kết nghĩa tri kỷ, hội ngộ cao thủ trong giang hồ. Hương Soái sẽ tiến hành liên thông Máy Chủ Tây Vực Huyễn Mộng vào 02 Máy Chủ Thử Mộng Duyên Quân & Họa Tự Như Sương đã liên thông vào ngày 15/02/2023 vào cùng với nhau. Thông tin cụ thể như sau:

Bảo Trì Liên Thông Máy Chủ

 • Thời gian dự kiến: Từ 09:00 đến 12:00 ngày 24/05/2023
 • Phạm vi bảo trì: Toàn bộ các máy chủ.
 • Trong quá trình bảo trì và ưu hóa Lãng Khách sẽ không thể đăng nhập.
 • Nội Dung: Liên Thông Máy Chủ S6 - Thử Mộng Duyên Quân & S7 - Họa Tự Như Sương & S8 - Tây Vực Huyễn Mộng.

Các thông tin cần lưu ý:

 • Trong thời gian bảo trì, Lãng Khách vui lòng không thanh toán nạp thẻ để tránh sự cố nạp thẻ không thành công.
 • Bảo trì ưu hóa hệ thống không cần phải xóa app, sau khi bảo trì hoàn tất Lãng Khách chỉ cần mở lại app trên các nền tảng hệ thống sẽ load thêm phần dữ liệu cần update và truy cập vào game.

Máy Chủ Liên Thông

 • Mục tiêu liên thông: Tất cả Lãng Khách Máy Chủ TÂY VỰC HUYỄN MỘNG và 02 Máy Chủ Thử Mộng Duyên Quân & Họa Tự Như Sương đã liên thông (Ngày 15/02) có thể nhìn thấy nhau trong bản đồ Thế Giới, đồng thời có thể dựa trên một số tính năng liên server có thể chinh chiến cùng nhau.
Thời Gian Máy Chủ

Ngày 24/05: Từ 09:00 - 12:00

TÂY VỰC HUYỄN MỘNG


Các Máy Chủ Sau Khi Liên Thông
Thử Mộng Duyên Quân
Họa Tự Như Sương
Tây Vực Huyễn Mộng

Quy Tắc Liên Thông

 • Đây là liên thông máy chủ nhằm hỗ trợ các Lãng Khách chinh chiến, giao lưu nhiều hơn trong các tính năng cùng những máy chủ server khác. Sẽ không bị ảnh hưởng đến các BXH hoặc một số hoặc động của server hiện tại.
 • Tính năng server gốc: Lãng Khách cần quay về server gốc tham gia hoặc tổ đội, chú ý là chỉ tổ đội với người chơi cùng server gốc của mình để hoàn thành nhiệm vụ hoặc tính năng đó.
 • Tính năng liên server: Lãng Khách có thể hoàn thành nhiệm vụ hoặc tính năng đó với bất kỳ Lãng Khách nào ở server bất kỳ.

Bảng tham khảo tính năng:

Thể Loại Tính Năng Tính Năng Mục Tiêu
Bang Hội
Nhiệm Vụ Bang
Tính năng server gốc (không liên thông)
Khiêu Chiến Bang
Bình Lạc Yến
Nhiệm Vụ Thế Lực
Tiệc Môn Khách
Kim Lăng Đoạt Bảo
Phó Bảng Bang
Kim Lăng Đoạt Bảo


Thể Loại Tính Năng Tính Năng Mục Tiêu
Du Ngoạn
Điểm Hương Các
Tính năng liên server
Cướp Ngục
Thái Huy Du Học
Đào Kho Báu
Giang Hồ Bí Bảo
Phân Dã Ngụy Sự
May Mắn Mỗi Ngày
Câu Chuyện Cuộc Đời
Giang Hồ Kỳ Ngộ
Vấn Kiếm Giang Hồ
Thủ Lĩnh Ngoài Thành
Đi Tìm Ngựa Quý Tính năng server gốc (không liên thông)


Thể Loại Tính Năng Tính Năng Mục Tiêu
Giang Hồ
Trà Dư Tửu Hậu
Tính năng liên server
Nhiệm Vụ Sư Môn
Thám Thính
Phó Bản
Phiêu Miễu Lục
Thất Tinh Bí Bảo
Tính năng server gốc (không liên thông)
Khoa Cử
Giải Trí
BOSS Thế Giới Tính năng liên thông server, nhưng sẽ tách server để tổng kết hạng về sát thương của Bang.


Thể Loại Tính Năng Tính Năng Mục Tiêu
Tỷ Thí
Hoa Sơn Luận Kiếm
Tính năng liên server
Phong Hỏa Nhạn Môn
Cắm Cờ
Lôi Đài
Thiên Hạ Hội Võ
Thế Lực Chiến
Tính năng server gốc (không liên thông)
Đăng Kiếm Các 1vs1
Đăng Kiếm Các 3vs3
Hội Võ Môn Phái


Thể Loại Tính Năng Tính Năng Mục Tiêu
Nghề Nghiệp
Nghề Nghiệp - Cá Nhân
Tính năng liên server
Cờ Trận Ảo Cảnh
Đầu Bếp Nhóm
Hiệp Nghĩa - Nhiều Người
Hành Thương - Nhiều Người
Bạch Bảng

Những điều chỉnh sau khi liên thông

 • Hảo hữu có thể thêm bạn với bất kì người chơi khác của các server liên thông.
 • Sư đồ có thể thêm quan hệ sư đồ với người chơi khác của các server liên thông.
 • Công việc nghề nghiệp giữ tính năng và số lượng công việc sẽ cần thống kê theo các server liên thông.
 • Chat có thể chat với người chơi bất kỳ của các server liên thông, kênh chat có thể nhìn thấy nội dung của tất cả các server sau khi liên thông.
 • Tính năng Treo thưởng sau khi liên thông có thể thấy khi gửi treo thưởng và nhận trao thưởng của các server liên thông khác.
 • Vì đây là liên thông server, nên các Bảng Xếp Hạng các server sẽ được giữ nguyên, chỉ liên thông tính năng theo mô tả ở trên.
 • Bang Hội, Thế Lực, Bày bán: tạm thời chưa mở liên thông ở phiên bản này.

Trên con đường hành tẩu giang hồ nếu có nguy nan xin hãy nhanh chóng liên hệ Hương Soái thông qua kênh Fanpage/Hỗ Trợ để được tương trợ.

Hương Soái kính báo.